20 септември 2021

Блог за отворени образователни ресурси

Можете да посетите блога Отворени образователни ресурси. В него ще намерите информация за онлайн хранилища с отворени ресурси, уебсайтове на учебни програми и инструменти за преподаване и учене.

Няма коментари:

Публикуване на коментар