15 януари 2012

Авторско право за библиотекари

Страницата на "Авторско право за библиотекари" достигна до повече от милион потребители. В сайта могат да бъдат намерени версии на следните езици: арабски, китайски, френски и руски език. Библиотеките и нашите професионални организации играят ключова роля във формирането на национални и международни закони за авторските права и политики в защита и насърчаване на достъпа до знания. "Авторски права за библиотекари" е онлайн учебна програма, разработена Berkman Center for Internet and Society в Harvard Law School, в координация с EIFL. Тя има за цел да информира библиотекарите за законодателството за авторското право като цяло, и по-специално за онези аспекти на авторското право, които засягат библиотеките, и особено тези в развиващите се и в страните в преход. Деветте модула на пет различни нива могат да бъдат използвани като основа за курс за самоподготовка или за дистанционно обучение. Научете повече на адрес: http://www.eifl.org/copyright-for-librarians.

Няма коментари:

Публикуване на коментар