26 април 2013

Дипломни работи и дисертации на отворен достъп

OATD (Дипломни работи и дисертации на отворен достъп) е портал за намиране дипломни работи и дисертации на отворен достъп. Метаданните се предоставят от над 600 колежи, университети и научни институти по света. В момента в OATD има описания на над 1,5 милиона дипломни работи и дисертации. За да откриете други дипломни работи и дисертации можете да се консултирате и с тези сайтове:
• Google Scholar
• Networked Digital Library на дипломни работи и дисертации. NDLTD предоставя информация и търсачка за дипломни работи и дисертации, независимо дали те са на двободен достъп или не.
• ProQuest дипломни работи и дисертации (PQDT) е база данни за дисертации и дипломни работи, публикувани в електронен или в печатен вариант, които са на разположение на потребителите свободно или срещу закупуване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар