11 юли 2016

Британската библиотека спира безплатното международно междубиблиотечно заемане

Тереза Хакет от EIFL коментира спирането на безплатното международно междубиблиотечно заемане от Британската библиотека. http://eifl.net/blogs/licensed-fail

04 април 2016

Kурс по международно авторско право в Амстердам

Имате възможност да учaствате в курсове по международно авторско право това лято в Амстердам. Крайният срок за кандидатстване за стипендии е 29 април т. г.  Повече информация на OSF IViR scholarship information: http://www.ivir.nl/osf и на
Course information: http://www.ivir.nl/courses

10 март 2016

Международното авторско право и регионалните изключения: СОИС, договори и политиката на библиотеките

Лекция на Кенет Крюз (Kenneth D. Crews) на тема "Международното авторско право и регионалните изключения: СОИС, договори и политиката на библиотеките".
Връзка към записа и слайдовете: http://www.soscbaha.org/activities/lectures/lecture-series/719-lecture-series-lxxxiv.html

15 декември 2015

Еврокомисията готви реформа на европейското авторско право

Всред планираните мерки са:
"посочване на изключения от авторското право на ЕС, чрез които определени произведения ще могат да се използват без предварително разрешение от носителите на правата;
- специализирани режими за изследователите (при анализ на текст и данни), онлайн преподавателите (публикуващи дигитално съдържание) и хората с увреждания (за достъп до повече творби), които според Еврокомисията се намират в състояние на правна несигурност"
Повече  информация

23 април 2015

Инструментариум за обучения за публикуване на отворен достъп

FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) е проект на ЕС. Вижте наръчника с инструментариум за обучения, създаден от EIFL.

19 ноември 2014

Безплатeн уебинар на EIFL

Запознайте се с новия проект на  EIFL  "EIFL Draft Law on Copyright" или посетете безплатния уебинар: "The updated EIFL draft law on copyright" на 4 декември  2014 г. http://www.eifl.net/events/updated-eifl-draft-law-copyright-webinar  (2 pm UK)

15 юли 2014

EIFL с награда за иновации

SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition ) връчи наградата  си за иновации за  м. юли на EIFL (Електронна информация за библиотеките). Наградата се връчва на EIFL консорциума за работата  му за демократизиране на достъпа до информация в библиотеките от Африка, Азия и Европа, както и повишаване на видимостта на научните изследвания.

01 юни 2014

Безплатен уебинар за свободни образователни ресурси

Мрежата за информационни технологии в образованието (Network for ICT in Education) ще проведе безплатен уебинар за свободни образователни ресурси - учебници и други учебни материали, които са публикувани онлайн, и които всеки може да използва, да адаптира и да споделя свободно. Уебинарът е насочен към към преподаватели, студенти и библиотекари. Ще се състои на 17 юни 2014 г. (Time: 10:00 CEST / 8:00 GMT) на английски език. Връзка за регистрация.

ЕС се отказа от разрешаване на проблемите в областта на авторското право за библиотеки и архиви

ЕС се отказа от разрешаването на проблемите в областта на авторското право за библиотеки и архиви. Срещата на Постоянния комитет за авторско право и сродните му права (ПКАПСП) на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) проведена  на 3 май, приключи, като Европейският съюз (ЕС) обяви намерението си да преустанови бъдещото обсъждане на законодателството в областта на авторското право в дигитална среда, с цел подпомагане на библиотеките и архивите в изпълнение на тяхната мисия.

Тереза Хакет от "Електронна информация за библиотеките" казва:
“Библиотеките в развиващите се и страните в преход, търсят поле за развитие на информационно осигуряване на образованието и научната дейност. Разговорите в СОИС, където се изгражда законодателството в областта на авторското право, трябва да се върнат към основната цел, да се гарантира равен достъп до знание за всички.”
 
Д-р Стюарт Хамилтън от Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) заключава:
“През последните три години, страните членки се запознаха с проектните текстове за изключения в авторското право за библиотеки и архиви. Сега ЕС се преструва, че те не съществуват.”

09 февруари 2014

Промени в законодателството

На заседание на МС от 29 януари 2014 г. са одобрени промени в три закона в областта на културата, с цел намаляване на административните тежести. Това са законите за обществените библиотеки, за авторското право и сродните му права и за регулирането на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. До един месец се съкращава и времето, за което ще се разглеждат заявленията за вписване в регистъра на обществените библиотеки, намалява се срока за разглеждане на заявление за регистрация на организация, която ще се занимава с колективно управление на авторски права и се създава възможност заявленията за вписване да бъдат подавани и по електронен път.

11 януари 2014

Политики на ЮНЕСКО за развитие и насърчаване на отворения достъп

Запознайте се с Насоките за политика на ЮНЕСКО за развитие и насърчаване на публикациите на отворен достъп на държавите-членки на ЮНЕСКО. Тези насоки ще улеснят възприемането на най-важните аспекти на движението за отворен достъп (Open Access), така че държавите и  институциите да определят отношението си към научната комуникация на отворен достъп и изберат подходяща политика.