20 септември 2021

Блог за отворени образователни ресурси

Можете да посетите блога Отворени образователни ресурси. В него ще намерите информация за онлайн хранилища с отворени ресурси, уебсайтове на учебни програми и инструменти за преподаване и учене.

12 март 2021

Онлайн библиотеките и авторските права


Онлайн библиотеките и авторските права. Статия на адв. Атанас Костов. 

"Съвременните дигитални библиотеки поставят горещи предизвикателства пред авторското право, които тепърва ще бъдат обект на публично обсъждане поради значимия им обществен интерес, касаещ науката и образованието."


11 март 2021

Блог по проблемите на авторските права

 


По проблемите на авторските права можете да се информирате и от блога "Цифрова република".

23 февруари 2018

Авторски права и образование

За авторски права, които улесняват модерното и иновативно образование в Европа.

20 февруари 2018

Нов портал на Патентното ведомство за електронни услуги

Вече можете да откривате необходимата Ви информация за публикуваните патенти за изобретения, валидирани европейски патенти, полезни модели и сертификати за допълнителна защита на новия портал за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България. Порталът е уеб платформа, която предоставя възможности за публичен или персонализиран достъп до различни информационни ресурси и услуги, предоставяни от Ведомството.

13 февруари 2018

15 често задавани въпроси за авторските права

Въпросите са изготвени от представители на  потребителите. Отговорите са предоставени от национални експертни по авторските права от 28-те държави — членки на ЕС, в съответствие с приложимата юрисдикция. Европейската обсерватория координира тази дейност в контекста на своите Работни групи.
Повече

27 септември 2017

Изследване на ЕС: Пиратите не засягат продажбата на лицензирано съдържание

Изследването на ЕС носи името  "Estimating displacement rates of copyrighted content in the EU" и обсъжда нарушаването на авторските права.

"Като цяло анализът показа, че цената на филмите и телевизионните предавания е с 80% по-висока, отколкото повечето потребители на незаконно съдържание могат да си позволят. Цените на книгите, музиката и игрите като цяло са на разположение на широк кръг от потребители. Затова е вероятно понижаването на цените на филмите да намали употребата на нелегално съдържание, но тази стъпка няма да има почти никакво влияние върху "книжното пиратство" или на потребителите на друг вид от съдържание".

11 юли 2016

Британската библиотека спира безплатното международно междубиблиотечно заемане

Тереза Хакет от EIFL коментира спирането на безплатното международно междубиблиотечно заемане от Британската библиотека. http://eifl.net/blogs/licensed-fail

04 април 2016

Kурс по международно авторско право в Амстердам

Имате възможност да учaствате в курсове по международно авторско право това лято в Амстердам. Крайният срок за кандидатстване за стипендии е 29 април т. г.  Повече информация на OSF IViR scholarship information: http://www.ivir.nl/osf и на
Course information: http://www.ivir.nl/courses

10 март 2016

Международното авторско право и регионалните изключения: СОИС, договори и политиката на библиотеките

Лекция на Кенет Крюз (Kenneth D. Crews) на тема "Международното авторско право и регионалните изключения: СОИС, договори и политиката на библиотеките".
Връзка към записа и слайдовете: http://www.soscbaha.org/activities/lectures/lecture-series/719-lecture-series-lxxxiv.html

15 декември 2015

Еврокомисията готви реформа на европейското авторско право

Всред планираните мерки са:
"посочване на изключения от авторското право на ЕС, чрез които определени произведения ще могат да се използват без предварително разрешение от носителите на правата;
- специализирани режими за изследователите (при анализ на текст и данни), онлайн преподавателите (публикуващи дигитално съдържание) и хората с увреждания (за достъп до повече творби), които според Еврокомисията се намират в състояние на правна несигурност"
Повече  информация