27 септември 2017

Изследване на ЕС: Пиратите не засягат продажбата на лицензирано съдържание

Изследването на ЕС носи името  "Estimating displacement rates of copyrighted content in the EU" и обсъжда нарушаването на авторските права.

"Като цяло анализът показа, че цената на филмите и телевизионните предавания е с 80% по-висока, отколкото повечето потребители на незаконно съдържание могат да си позволят. Цените на книгите, музиката и игрите като цяло са на разположение на широк кръг от потребители. Затова е вероятно понижаването на цените на филмите да намали употребата на нелегално съдържание, но тази стъпка няма да има почти никакво влияние върху "книжното пиратство" или на потребителите на друг вид от съдържание".

11 юли 2016

Британската библиотека спира безплатното международно междубиблиотечно заемане

Тереза Хакет от EIFL коментира спирането на безплатното международно междубиблиотечно заемане от Британската библиотека. http://eifl.net/blogs/licensed-fail

04 април 2016

Kурс по международно авторско право в Амстердам

Имате възможност да учaствате в курсове по международно авторско право това лято в Амстердам. Крайният срок за кандидатстване за стипендии е 29 април т. г.  Повече информация на OSF IViR scholarship information: http://www.ivir.nl/osf и на
Course information: http://www.ivir.nl/courses

10 март 2016

Международното авторско право и регионалните изключения: СОИС, договори и политиката на библиотеките

Лекция на Кенет Крюз (Kenneth D. Crews) на тема "Международното авторско право и регионалните изключения: СОИС, договори и политиката на библиотеките".
Връзка към записа и слайдовете: http://www.soscbaha.org/activities/lectures/lecture-series/719-lecture-series-lxxxiv.html

15 декември 2015

Еврокомисията готви реформа на европейското авторско право

Всред планираните мерки са:
"посочване на изключения от авторското право на ЕС, чрез които определени произведения ще могат да се използват без предварително разрешение от носителите на правата;
- специализирани режими за изследователите (при анализ на текст и данни), онлайн преподавателите (публикуващи дигитално съдържание) и хората с увреждания (за достъп до повече творби), които според Еврокомисията се намират в състояние на правна несигурност"
Повече  информация

23 април 2015

Инструментариум за обучения за публикуване на отворен достъп

FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) е проект на ЕС. Вижте наръчника с инструментариум за обучения, създаден от EIFL.

19 ноември 2014

Безплатeн уебинар на EIFL

Запознайте се с новия проект на  EIFL  "EIFL Draft Law on Copyright" или посетете безплатния уебинар: "The updated EIFL draft law on copyright" на 4 декември  2014 г. http://www.eifl.net/events/updated-eifl-draft-law-copyright-webinar  (2 pm UK)

15 юли 2014

EIFL с награда за иновации

SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition ) връчи наградата  си за иновации за  м. юли на EIFL (Електронна информация за библиотеките). Наградата се връчва на EIFL консорциума за работата  му за демократизиране на достъпа до информация в библиотеките от Африка, Азия и Европа, както и повишаване на видимостта на научните изследвания.

01 юни 2014

Безплатен уебинар за свободни образователни ресурси

Мрежата за информационни технологии в образованието (Network for ICT in Education) ще проведе безплатен уебинар за свободни образователни ресурси - учебници и други учебни материали, които са публикувани онлайн, и които всеки може да използва, да адаптира и да споделя свободно. Уебинарът е насочен към към преподаватели, студенти и библиотекари. Ще се състои на 17 юни 2014 г. (Time: 10:00 CEST / 8:00 GMT) на английски език. Връзка за регистрация.

ЕС се отказа от разрешаване на проблемите в областта на авторското право за библиотеки и архиви

ЕС се отказа от разрешаването на проблемите в областта на авторското право за библиотеки и архиви. Срещата на Постоянния комитет за авторско право и сродните му права (ПКАПСП) на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) проведена  на 3 май, приключи, като Европейският съюз (ЕС) обяви намерението си да преустанови бъдещото обсъждане на законодателството в областта на авторското право в дигитална среда, с цел подпомагане на библиотеките и архивите в изпълнение на тяхната мисия.

Тереза Хакет от "Електронна информация за библиотеките" казва:
“Библиотеките в развиващите се и страните в преход, търсят поле за развитие на информационно осигуряване на образованието и научната дейност. Разговорите в СОИС, където се изгражда законодателството в областта на авторското право, трябва да се върнат към основната цел, да се гарантира равен достъп до знание за всички.”
 
Д-р Стюарт Хамилтън от Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) заключава:
“През последните три години, страните членки се запознаха с проектните текстове за изключения в авторското право за библиотеки и архиви. Сега ЕС се преструва, че те не съществуват.”

09 февруари 2014

Промени в законодателството

На заседание на МС от 29 януари 2014 г. са одобрени промени в три закона в областта на културата, с цел намаляване на административните тежести. Това са законите за обществените библиотеки, за авторското право и сродните му права и за регулирането на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. До един месец се съкращава и времето, за което ще се разглеждат заявленията за вписване в регистъра на обществените библиотеки, намалява се срока за разглеждане на заявление за регистрация на организация, която ще се занимава с колективно управление на авторски права и се създава възможност заявленията за вписване да бъдат подавани и по електронен път.