23 април 2015

Инструментариум за обучения за публикуване на отворен достъп

FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) е проект на ЕС. Вижте наръчника с инструментариум за обучения, създаден от EIFL.

Няма коментари:

Публикуване на коментар