15 декември 2015

Еврокомисията готви реформа на европейското авторско право

Всред планираните мерки са:
"посочване на изключения от авторското право на ЕС, чрез които определени произведения ще могат да се използват без предварително разрешение от носителите на правата;
- специализирани режими за изследователите (при анализ на текст и данни), онлайн преподавателите (публикуващи дигитално съдържание) и хората с увреждания (за достъп до повече творби), които според Еврокомисията се намират в състояние на правна несигурност"
Повече  информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар