10 март 2016

Международното авторско право и регионалните изключения: СОИС, договори и политиката на библиотеките

Лекция на Кенет Крюз (Kenneth D. Crews) на тема "Международното авторско право и регионалните изключения: СОИС, договори и политиката на библиотеките".
Връзка към записа и слайдовете: http://www.soscbaha.org/activities/lectures/lecture-series/719-lecture-series-lxxxiv.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар