13 февруари 2018

15 често задавани въпроси за авторските права

Въпросите са изготвени от представители на  потребителите. Отговорите са предоставени от национални експертни по авторските права от 28-те държави — членки на ЕС, в съответствие с приложимата юрисдикция. Европейската обсерватория координира тази дейност в контекста на своите Работни групи.
Повече

Няма коментари:

Публикуване на коментар