20 февруари 2018

Нов портал на Патентното ведомство за електронни услуги

Вече можете да откривате необходимата Ви информация за публикуваните патенти за изобретения, валидирани европейски патенти, полезни модели и сертификати за допълнителна защита на новия портал за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България. Порталът е уеб платформа, която предоставя възможности за публичен или персонализиран достъп до различни информационни ресурси и услуги, предоставяни от Ведомството.

Няма коментари:

Публикуване на коментар